KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 

SGM GROUP (“SGM GROUP”)  olarak, Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla siz müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve Kanun’un izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabileceğiz.

1. ”Kişisel Veri” Kavramı ve İşlenme Dayanağı

Müşterilerimize ait ad, soyad, IP, adres, iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri gibi müşterilerimizin belirlenmesini veya belirlenebilmesini sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına dair hükümler içermektedir.

SGM GROUP olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde gerek siz müşterilerimizle kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gerekse siz müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin ve müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Sebepleri

Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlem için CRM (Customer Relationship Management) kanalı ile müşterilerimizi tanımak, ihtiyaçlarını anlamak, kişiye özel hizmet ve ürünler geliştirmek ve bu bilginin organizasyon içinde paylaşılmasını sağlayarak müşteri ilişkilerimizi yönetmek, her ay düzenli olarak yaptığımız aktif lansman ve kampanya duyurularında kullanmak, siz, müşterilerimizin daha çok tercih ettiği ürünlerde bilgilendirme önceliği sağlama amaçlarıyla işlenecektir.

Sizlere kaliteli hizmet verebilmek için ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri gibi bilgilere, kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız, sitemiz aracılığıyla veya doğrudan ürünlerimizi satın almanız, satın aldığınız ürünleri iptal etmeniz halinde ihtiyaç duyacağız. Bu bilgileri sipariş süreçlerini yürütmek ve siz müşterilerimizi memnun etmek için kullanacağız. Bu bilgiler haricinde, sitenin ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen anonim nitelikteki toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.

SGM GROUP siz müşterilerimize daha etkili hizmet sunmak, siteyi ve ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve aynı bilgileri tekrar tekrar girme gereğini ortadan kaldırarak sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek veya siteye özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş içerik sağlamak için bilgilerinizi kullanabilir.

Kampanyalar hakkında bilgi veren tanıtım amaçlı e-postaları almayı kabul ettiğinizde SGM GROUP sizlere uygun e-postalar gönderebilmek için satış bilgilerinizi kişisel bilgilerinizle ilişkilendirir. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla, yurt içindeki ve yurt dışındaki bağlı şirketlerimiz ve iştiraklerimiz ile paylaşılabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz, sizlere bilgilendirme, reklam, promosyon vb. amaçlı iletilerin gönderilmesi amacıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız olan üçüncü şirketler ile paylaşılabilecektir. Ayrıca SGM GROUP verimli ve karlı bir iktisadi işletme oluşturabilmek maksadıyla tarafınıza ait kişisel verileri hizmet aldığı veya işbirliğinde bulunduğu başta vergi, muhasebe ve finans danışmanlık firmaları, hukuk büroları, IT firmaları, güvenlik denetleme hizmeti alınan bağımsız denetim firmaları, pazarlama firmaları, ulaştırma firmaları veya diğer finansal kuruluşlar dâhil olmak üzere kendisinin iş ortağı çeşitli firma ile kişilerle veya grup şirketleriyle paylaşabilir.

SGM GROUP, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, kargo şirketleri ile Bankalararası Kart Merkezi ile müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle, yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

Açık rıza olmaksızın SGM GROUP’un kişisel verilerinizi işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmış olan hallerde mümkündür. SGM GROUP kişisel verilerinizi yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek üzere veya SGM GROUP’a tebliğ edilen yasal ve idari işlemlere uymak veya haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak amacıyla ve millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında aktarabilir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde SGM GROUP veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; mağaza alışverişlerinizde kullandığımız program, internet sitemiz, e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada ya da mağaza veya internet sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişlerinizin ödemeleri esnasında bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” veya ‘’çerezler’’ olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. İnternet tarayıcınızın araçlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir, yardım kısmından tüm çerezleri reddedebilirsiniz.

SGM GROUP, siz müşterilerimizin ve üyelerimizin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermektedir ve en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

SGM GROUP, kişisel verilerinizin, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece, işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya SGM GROUP’un ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza eder. Bu sürenin sonunda müşterilerimize ait kişisel veriler Şirket tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

SGM GROUP’un politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK kapsamında işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında belirlenen süreler geçince SGM GROUP tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince; kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Başvuru Hakkınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle SGM GROUP’a iletmeniz durumunda SGM GROUP talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, mevzuatta belirlenen sınırlar dâhilinde tarafınızdan ücret alınacaktır.

SGM GROUP, en geç otuz gün içinde talebinizi sonuçlandırır. SGM GROUP’un tarafınızı yazılı olarak bilgilendirmesi durumunda, bu işlem için 10 sayfaya kadar ücret talep edilmez. SGM GROUP, 10 sayfanın üzerinde olan her sayfa için 1 Türk Lirası alabilir. SGM GROUP’un tarafınızı CD veya flaş bellek ile bilgilendirmesi durumunda, talep edilen ücret CD veya flaş belleğin maliyetini aşmayacaktır. SGM GROUP, başvuruda yer alan talebi reddeder ise, cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya SGM GROUP tarafından süresinde cevap verilmemesi hallerinde, SGM GROUP’un cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün içinde ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz. SGM GROUP, başvurudaki talebi kabul ederse, gereklilikleri yerine getirir ve tarafınızdan alınan başvuru ücreti SGM GROUP’un hatası olması durumunda iade edilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca SGM GROUP’a daha önce bildirilen ve SGM GROUP’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla konuya ilişkin bilgi ve belgeleri ekleyerek SGM GROUP’a iletebilirsiniz. Bu çerçevede SGM GROUP’a yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Başvuruda;

• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

• Talep konusu, bulunması zorunludur.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve yukarıda açıklanan diğer bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;

Ataşehir İSTANBUL adresine, kimliğinizi tespit edici belgeleri yanınızda bulundurarak bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya yukarıda açıklanan diğer yöntemler ile gönderebilir veya support@sgm.gr adreslerinden birine e-mail olarak iletebilirsiniz.[AA2] 

SGM GROUP olarak, mevzuatta kişisel verilerle ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklik sonrasında gerekli güncellemeleri yapacağımızı taahhüt ederiz.

             

AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak SGM GROUP (“SGM GROUP” veya Şirket)  tarafından hazırlanmıştır. Şirket tarafından Kişisel verileriniz Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Ad, soyad, cep telefonu, elektronik posta adresi, adres, IP verilerinizi işlemekteyiz .

 

Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirmek, ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası destek hizmetlerini sunmak, müşteri ilişkileri süreçlerimizi yürütmek, talep ve şikâyetlerinizi karşılayabilmek, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapmak ve buna bağlı iş süreçlerini yürütmek amaçları ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir. 

 

Bu bilgiler haricinde, sitenin ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen anonim nitelikteki toplu istatistiksel veriler, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanıp ve kullanılacaktır.

 

Açık rızanıza dayalı olarak ise ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti göndermek ve bu iletilerin gönderimini sağlamak üzere hizmet aldığımız şirketler ile paylaşmak, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru hizmeti vermek, pazarlama analizleri yapabilmek, ürünlerimizi talepleriniz doğrultusunda kişiselleştirebilmek, profilleme yapmak amaçları ile verileriniz işlenebilecektir.
 

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda grup şirketlerimiz olan ……….[nd4]  olmak üzere ana hissedarlarımız, size verdiğimiz hizmeti yerine getirmek üzere destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara, iş ortaklarımıza,  bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları, kargo şirketleri  ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Verileriniz yurt içi/yurtdışında bulunan serverlara, bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kurumlara Kanun’ un 9. Maddesi gereği açık rızanız doğrultusunda aktarılabilecektir.

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, çevrim içi uygulamalar, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları ve fiziki ortamda mağaza alışverişlerinizde kullandığımız program, satış ve pazarlama departmanları çalışanlarımız, basılı formlar, üyelik formları çözüm ortaklarımız aracılığı ile sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır.

 

Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle İşlenmektedir?

SGM GROUP, kişisel verilerinizin, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece, işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya SGM GROUP’un ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza eder. Bu sürenin sonunda müşterilerimize ait kişisel veriler Şirket tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

SGM GROUP’un politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK kapsamında işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında belirlenen süreler geçince SGM GROUP tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 inci madde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verileri silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğiniz ile şahsen şirket merkezimize gelerek, noter vasıtası ile, güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden aşağıda paylaştığımız elektronik posta adreslerine elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:

SGM GROUP, e-posta adresi support@sgm.gr posta adresi: Ataşehir İSTANBUL.

 

Sosyal Hesaplar